WSK M06 puzzle

puzzle wykonane dla MotoStrefy WSK układa przedszkolak Łucja Jankowska