Uczniowie Szkoły Pilotów w Świdniku w strojach spadochroniarzy

Defilada z okazji obchodów 3 maja 1939 r. w Lublinie. Na trybunie honorowej wojewoda lubelski Tramecourt (2. od prawej), oraz dowódca okręgu korpusu gen. Smorawiński (1. od prawej).