Otwarcie Szkoły Pilotów LOPP

Od lewej: Wojewoda Tramecourt, minister Ulrych, Marszałek Rydz-Śmigły, gen. Berbecki, NN, gen. Schally, NN, gen. Smorawiński.