Model 3D Szkoły Pilotów LOPP (5)

Elewacja wschodnia.

Na podstawie archiwalnych fotografii oraz oryginalnego projektu architektonicznego wymodelował Konrad Strzelecki.
Narzędzia: Google Sketchup + V-Ray Renderer.