Model 3D Szkoły Pilotów LOPP (3)

Elewacja zachodnia.

Na podstawie archiwalnych fotografii oraz oryginalnego projektu architektonicznego wymodelował Konrad Strzelecki.
Narzędzia: Google Sketchup + V-Ray Renderer.