Model 3D Szkoły Pilotów LOPP (1)

Elewacja zachodnia i południowa.

Na podstawie archiwalnych fotografii oraz oryginalnego projektu architektonicznego wymodelował Konrad Strzelecki.
Narzędzia: Google Sketchup + V-Ray Renderer.