аэродром Свидник 21 stycznia 1946

Botwinow, Kirsanow, Lewczuk, Chramow. Polska, lotnisko Świdnik. 21.1.46

Podpis na odwrocie: Ботвинов, Кирсанов, Левчук, Храмов. Польша, аэродром Свидник (?). 21.1.46
Źródło: Biografia radzieckiego pilota Iwana Iwanowicza Kirsanowa - http://www.airforce.ru/history/ww2/photoalbum/20gvabp/page_12.htm