Wizyta Marszałka Śmigłego-Rydza w Lublinie

Przekazał: Mariusz Walas