Marszałek Rydz-Śmigły w Lublinie

Od lewej: Prezydent Lublina Bolesław Liszkowski, płk. Leon Strzelecki, rtm. Edward Mańkowski - adiutant Marszałka, Marszałek Edward Rydz-Śmigły, dowódca II OK Lublin - gen. Mieczysław Smorawiński.

Przekazał: Mariusz Walas