Rewers: Ich im Führerstand
Tłumaczenie: Ja w kabinie