Barak kuchni Reichsarbeitsdienst

Reichsarbeitsdienst (RAD; pol. Służba Pracy Rzeszy) – masowa organizacja przystosowania obywatelskiego i wojskowego młodzieży w III Rzeszy, która w trakcie II wojny światowej wykonywała funkcje pomocnicze wobec Wehrmachtu.

Rewers: Küchenbaracke des Reichsarbeitsdienstes