Droga do dworca w Adampolu

Prawdopodobnie dzisiejsza ulica Partyzantów.

Rewers: Weg zum Bahnhof in Adampol. 13.1.1941