Przejście kolejowe. Widok w stronę Lublina.

Na przejściu kolejowym - widok w kierunku Lublina. Przełom 1940 i 1941 roku. Na lewo w tle widoczny las Rejkowizna.

Rewers: Eisenbahnstrecke vom Übergang vom Flugplatz ein aufgenommen in Richtung Lublin.