W okolicy Dominowa

Siebert i ja w trakcie zakupów w domach w okolicy Dominowa.

Rewers: Siebert, Ich beim Häuse Kaufen. 5.12.1940