Wizyta biskupa Zygmunta Kamińskiego na WSK

I rocznica strajków lipcowych, lipiec 1981r.
Biskup idzie z dyr. nacz. WSK Janem Czogałą.
W II rzędzie, 1-szy z prawej x. Tadeusz Nowak.
W głębi po prawej stronie Stanisław Pietruszewski z Solidarności