Przyzakładowe osiedle robotnicze

Przyzakładowe osiedle robotnicze we Franciszkowie.
Wg relacji Zenona Deca (marzec 2012)
Od wschodu znajdowały się baraki murowane, na zachodzie baraki drewniane.
Na zdjęciu po prawej stronie barak murowany, w którym u szczytu (od czoła) znajdował się sklep wielobranżowy, a zdrugiej strony lokale mieszkalne. Później w tym baraku mieściła się dyrekcja spółdzielni im. M. Fornalskiej /prezesem był Ryszard Bat/

W tym baraku mieszkała m.in. rodzina Zofii i Pawła Chojnackich (p. Zofia była wiele lat, aż do likwidacji lokalu, kelnerką w restauracji Świdniczanka) oraz rodzina pp. Gruszczaków z dziećmi Grażyną i Krzysztofem.

fot. Edmund Wesołowski