Przyzakładowe osiedle robotnicze

Przyzakładowe osiedle robotnicze we Franciszkowie.
Wg relacji Zenona Deca (marzec 2012)
Od wschodu znajdowały się baraki murowane, na zachodzie baraki drewniane.
Na zdjęciu na pierwszym planie kotłownia do ogrzewania baraków.
W pierwszym baraku za kotłownią było przedszkole, w drugim - sala widowiskowa, w której organizowano spotkania, zabawy, projekcje objazdowego kina.

fot. Edmund Wesołowski