Jedni z pierwszych zamieszkujących na osiedlu robotniczym Świdnika

fot. Edmund Wesołowski