Uroczyste obchody I rocznicy Świdnickiego Lipca

Poczet sztandarowy zmierzający od głównego wejścia do biurowca pod pomnik Świdnickiego Lipca.
Sztandar niesie Ryszard Pyda, pracownik wydziału 320