Budka Suflera i Urszula w Świdniku

Przekazał: Artur Kalinowski