Msza św. polowa w hangarze

Marszałek Rydz Śmigły klęczy. Za nim widoczny samolot RWD-13 w wersji sanitarnej. Nr boczny SP-BJO. Przy prawej krawędzi zdjęcia widać śmigło drugiego RWD-13 w klasycznym czewonym malowaniu.

Zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
fot. Jan Ryś
Rewers: 4 VI 1939