Składanie meldunku przez młodzież szkolną.

Płk Leon Strzelecki (1. od lewej), minister Władysław Korsak (3. od lewej), gen. Leon Berbecki - przewodniczący Zarządu Głównego LOPP (5. od lewej), Rydz-Śmigły (6. od lewej), Jerzy de Tramecourt (7. od lewej), Juliusz Ulrych (10. od lewej, z ręką na klapie marynarki).

Zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
Rewers: Składanie meldunku przez młodzież szkolną.
fot. Jan Ryś