Major Józef Hartman - adiutant prezydenta I. Mościckiego.

Zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
fot. W. Pikiel