Dzieci wręczają kwiaty Marszałkowi.

Od lewej stoją: Juliusz Ulrych - minister komunikacji, NN - rotmistrz, gen. Leon Berbecki - prezes Zarządu Głównego LOPP, wojewoda lubelski Jerzy de Tramecourt.

Zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
Rewers: 12028 Reprodukcja wzbroniona. W. Pikiel Fotograf-Ilustrator Wojskowego Instytutu Naukowo - Oświatowego. Warszawa, Nowy Świat 23-25. tel. 2.42-36. fot. W. Pikiel