Rydz Śmigły w hangarze przy RWD-13.

Zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
fot. Jan Ryś
Pozowane w hangarze. Z tyłu czerwony RWD-13 ze srebrnymi skrzydłami.
Rewers: Marszałek Śmigły Rydz podczas mszy polowej.