Wojewoda de Tramecourt i Marszałek

Zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.