Poświęcenie samolotów. Przemawia gen. Berbecki.

Przemawia Berbecki. Samolotot RWD-13 w klasycznym czerwonym malowaniu ze srebrnymi strzałami (http://pl.wikipedia.org/wiki/RWD-13)

Oryginalny opis na odwrocie fotografii: Otwarcie Szkoły Lotniczej w Świdniku i poświęcenie samolotów podczas mszy polowej. Generał Berbecki Leon, przewodniczący ZG-LOPP.

Zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
fot. Jan Ryś