Marszałek Rydz Śmigły i kpt. pil. Adam Prodan

Uroczystość otwarcia Szkoły Pilotów w Świdniku. 4 czerwca 1939 roku. Komendant Szkoły Pilotów LOPP w Świdniku kpt. pil. Adam Prodan oddaje honory Naczelnemu Wodzowi Marszałkowi Edwardowi Rydzowi-Śmigłemu.

Zdjęcie wykonano na płycie lotniska, przed budynkiem szkoły. Na lewo widać fragment nieistniejącego już hangaru ozdobionego specjalnie na tę okoliczność. Na lewo od Marszałka gen. Mieczysław Smorawiński.