I Walne Zebranie Delegatów 1981 r.
NSZZ Solidarność, hala Avii, Świdnik

See video

Film z obrad I Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego (25 kwietnia 1981 r., w hali „Avii” w Świdniku) Materiał rozpoczyna się od 5:01.
Na filmie znajduje się również materiał:
Prowokacja bydgoska, strajk ostrzegawczy, Lublin 27 III 1981
I rocznica strajku pracowników lubelskiej Lokomotywowni, 1981
I centralne uroczystości Święta Kolejarza, 1981

Oryginalnie materiał został nagrany na taśmie 8 mm.
Autor: Michał J. Kasprzak