Wspomnienia Jacka Zakrzewskiego
jednego z solistów popularnego w latach 60. i 70. świdnickiego zespołu Ikersi, obecnie pracownika Miejskiego Centrum Profilaktyki i przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

See video