Michał Kasprzak
Pracownik Lokomotywowni Lublin, działacz NSZZ "Solidarność" w latach 1981-1989, autor filmu z obrad I Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego (25 kwietnia 1981 r., w hali „Avii” w Świdniku).

See video