Andrzej Sokołowski
Działacz Solidarności, między innymi w lipcu 1980 r. członek Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” i członek prezydium MKZ w Lublinie, a po wyborach wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” WSK PZL Świdnik, współpracownik Radia Solidarność Świdnik.

See video