Wspomnienia Krystyny Zając
Byłej więźniarki obozu w Ravensbrück. Film zrealizowany w ramach projektu edukacyjnego „O tym nie można zapomnieć... - spotkania z kobietami, które przeszły piekło Ravensbrück”, przez uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Świdniku.

See video

Autorzy filmu: Jola Bińczyk, Monika Kalinowska, Ola Stępień, Karolina Jeleńska, Kasia Żurek i Michał Boczkowski, pod opieką Katarzyny Mądrachowskiej.