Wspomnienia Mariana Maliszewskiego

See video

Zastępca dowódcy organizacji "Kraj". Został aresztowany w październiku 1952 roku i skazany na 10 lat więzienia. Zwolniony w 1954 roku.