Zdzisław Marciniak
Szachista, trener, założyciel Klubu Szachowego Huzar, Zasłużony dla Lubelszczyzny, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

See video

Dodała Paulina Niezbecka