ZST prezentacja szkoły
praca dyplomowa

See video

Praca dyplomowa uczniów Zaespołu szkół Technicznych w Świdniku (dziś Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej) Mariusza Pełczyńskiego i Kamila Gajewskiego - promotor Tadeusz Paterek.