Majewski Zygmunt

Zygmunt Majewski, założyciel Adampola

Fot. J. Waśkowski, Lublin. Zdjęcie pochodzi z archiwum rodziny Majewskich