Ryszard Kosioł i Tadeusz Góra w Aleksandrowicach, 1951

R. Kosioł, T. Góra, lotnisko Aleksandrowice, listopad 1951 r.

udostępnił Ryszard Kosioł